Our Family History


You are currently anonymous Log In
 

Notes


Tree:  

Matches 1 to 150 of 572

      1 2 3 4 Next»

 #   Notes   Linked to 
1 +1887 Februar 3(sic) Bergmann Károly Vilmos (I828)
 
2 +9 hó Herczog Erzsébet (I213)
 
3 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F523
 
4 1859 Zuckermantler Hauptstrasse, 1879 Mária Terézia-út, 1921 Podhradská ulica, 1939 cesta Hermanna Göringa, 1945 Žižkova ulica Levius Gusztáv (I538)
 
5 1888 június 10-én János születésekor az anyakönyvben: Lakman Teresia hajadon, Lakman János téglavető és Kotrás Paulina leánya Lachmann Terézia (I1174)
 
6 1888-ban Városi József megrendelésére Hubert és Mory tervei szerint épült négyemeletes, igényes homlokzatkialakítású, nagyméretű eklektikus lakóház a körút és a Dob utca (Dob u. 65.) sarkán. 1907-ben itt, a ház földszintjén nyílt meg Sátor Teréz Petőfi kávéháza. Hanniker Vilmos (I461)
 
7 1896, A segélyezett özvegy neve: Hanniker Pálné sz. Rezsny Józsa, p.-szt.-györgyi, Az utalványozott özvegyi segélypénz évi összege 230 frt Rezsny Józsa (I900)
 
8 1906 ban megveszi Sátor Teréz. A Petőfi kávéházát később Andrássy Kávéház-ra nevezi át. A kávéház 1910 előtt megszűnik. Hanniker Vilmos (I461)
 
9 1908 nov. 15. házasságot kötött Aibek János Zsigmonddal
Házasságot kötött Diószegen: Varjú Vilmossal 1946.11.8. 
Bergmann Örzsébet (I824)
 
10 1912 febr. 17-én házasságot kötött Bécsben a Neulerchenfeldi templomban Janda Gyulával Herczog Jozefína (I209)
 
11 1912 Jul 21 v 1912 Jul 11 Póda Ferenc (I368)
 
12 1921 április 30-an házasságot kötött Vágsellyén Matulik Juliannával Jochs József (I793)
 
13 1941 április 24, du 6 óra, szívizomelfajulás, bejelentő: Hanniker Vilmos Hanniker Sándor (I71)
 
14 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F523
 
15 43 éves, elütötte a vonat Barczi Lénárt (I427)
 
16 56 évesen Benkovszky Miklós (I258)
 
17 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Private (I877)
 
18 ??? Kázmér Eszter (I376)
 
19 A budapesti egységes hálózat betűrendes távbeszélő névsora, 1942 Zombai Teréz (I99)
 
20 A budapesti pincérek e. m. h. asztaltársasága e hónap 6-án tartotta a Nemzeti Szálló étkező termeiben második jótékonycélu házi estéjét. Hanniker Vilmos rendező üdvözlő szavai után elénekelték a Szózatot (Pesti Napló, 1900.12.12) Hanniker Vilmos (I461)
 
21 a Cseh Takarékpénztár Jind. Hradeci fiókjának az igazgatója Zvěřina Karel (I546)
 
22 A f. évi 105631/1906 számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Kiskorú Jochs József és Bernadetta galánthai illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének Szabó-ra kért átváltoztatása (Budapesti Közlöny, 1906. október 20)  Jochs József (I793)
 
23 A f. évi 105631/1906 számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Kiskorú Jochs József és Bernadetta galánthai illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének Szabó-ra kért átváltoztatása (Budapesti Közlöny, 1906. október 20) Jochs Bernadett (I1318)
 
24 a halál oka: bombatalálat Kempelen Kornélia (I1256)
 
25 A halál oka: fejlövés Homm Ernő (I80)
 
26 A hamvai Győrben lettek a Rábába szórva Kovács Katalin (I1364)
 
27 A házasság felbontatott (6512/1904 sz. curiai ítélet) 1904 okt. 27., Lengyel Adolf s.k. anyakönyvvezető h.  Family F401
 
28 A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1943. évi augusztus hó 23-án kelt Legfelsőbb Elhatározásával a magyar királyi honvédség nem-hivatásos állományában előléptetni, illetve kinevezni, valamint címadományozásban részesíteni méltóztatott: tartalékos hadnagyokká a következő tart. zászlósokat: 1943. évi augusztus hó 20-ával, 1943. július 1-ei ranggal Bernát Istvánt (1914. Kispest — Haniker Berta) - Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1943-08-28, 36. szám Bernáth István (I944)
 
29 A Kren cseh származású (křen - torma). 1815 júl. 9-én Rosalia születésénél is pl. Theresia Torma van feltüntetve az anyakönyvben. Family F239
 
30 A méltóságos M. Kir. Belügyminisztériumnak 1898. évi szeptember 14kén 27869 fN-8.17.a kelt rendelete alapján Hanniker Béla eddigi vezetékneve Hajnal-ra lett magyarosítva. Hanniker Béla (I474)
 
31 A menyasszony Páris községi illetőségű francia állampolgár. A menyasszony francia anyanyelvű. Házassági kijelentéseit a második helyen bejegyzett házasságkötési tanu tolmácsolta. Family F440
 
32 a név bizonytalan Ovádi Ilona (I764)
 
33 A nezsideri házassági anyakönyvben is 1852 április 25-e szerepel Spranetzki Terézia (I394)
 
34 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hanniker Éva (I529)
 
35 A sógorság első fokán állván a magas kórmány engedélye folytán adattak össze. Family F139
 
36 A Straensky lehet hogy a cseh Stráněnský elírása. A gyermekek születésénél szereplő írásmód: Spraenzky, Sprainski, Spranetzki, Stbranecky. Family F239
 
37 a temető végében, kereszt nélküli sír Rózsa Sándor (I387)
 
38 a temető végében, kereszt nélküli sír Makola Mária (I386)
 
39 A vágsellyei halotti anyakönyv indexe szerint Szabó Josephus a 75. oldalon szerepel, aki valószínűleg Matulik Julianna férje Jochs József (I793)
 
40 A vallás és közoktatásügyi miniszter úr előterjesztése folytán jóváhagyatott, hogy Őfelségénél javaslatba hozassék: Hanniker Pál szentgyörgyi iskolai tanító számára 50 évi buzgó tanítói működéséért az arany érdemkereszt adományozása.
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944., 1892.07.08., 19. ülés 🡵 
Hanniker Pál (I451)
 
41 A vezetéknév fonetikus formában került az anyakönyvebe (Esker, Eskerin), az eredeti írásmód ettől eltérhet. Esker Theresia (I1249)
 
42 A vezetéknév gyakran az eredetitől eltérő formában került az anyakönyvebe (Svaiczer, Svaitzer, Sveitzer, Schveitzer, Schvaizer). Schweitzer Michael (I1248)
 
43 A/115, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174038 Varga Béla (I180)
 
44 A/115, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174038 Pálinkás Magdolna (I179)
 
45 A/155, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174078 Lencse János (I676)
 
46 A/155, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174078 Borsányi Mária (I677)
 
47 A/174, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174097 Pálinkás Aranka (I1)
 
48 A/174, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174097 Borsányi János (I324)
 
49 A/174, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174097 Borsányi János (I325)
 
50 A/180, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174103 Mészáros Gábor (I183)
 
51 Adalbert Dominicus Hanniker Béla (I474)
 
52 Adalbertus Michael Hanniker Hanniker Béla (I474)
 
53 Adalbertus Stephanus Adamko Adamkó Albert (I845)
 
54 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F308
 
55 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gyenes Ágnes (I1365)
 
56 Agneša Poláková, Cintorín Kamenná cesta, sector 14, n. 228., N 48° 22.45085', E 17° 33.89958' Široká Agneša (I119)
 
57 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F27
 
58 Alphonsus Carolus Hanniker Hanniker Alfonz (I952)
 
59 Andreas Christop Levius Levius Andreas Christop (I1426)
 
60 Anna Maria Raymann Reymann Anna (I953)
 
61 Antonius Josephus Hanniker Hanniker Antal (I951)
 
62 Apafi tér - ma Almavirág tér Forster Emil (I945)
 
63 apoplexia cerebri Hanniker Mihály (I452)
 
64 Árpád János Levius Levius Árpád (I1456)
 
65 Aurélia / Aranka Rutz Rucz Aranka (I1008)
 
66 Az anya szüleit látogatva Bucson szülte gyermekét Kálmán Veronika (I883)
 
67 Az Anyakönyvben Lachmann Joannes és Kotraff Julianna szerepelnek szülőkként. A Familysearch.org-on a szülők Joannes Zachmann és Julianna Kotraff néven vannak indexelve. Terézia házasságkötésekor 1866 május 26-án a szentmihályfai anyakönyvben Lachmann János és Kotraff Anna néven vannak megemlítve. Lachmann Terézia (I1174)
 
68 Az egyik fiú testvér a Dunába fulladt. Valószínűleg ő volt az. (Benkovszky Erzsébet elmondása szerint) Benkovszky Jóska (I1168)
 
69 B / 1022 http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279279 Benkovszky Lajos (I243)
 
70 B / 1022 http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279279 Hodossy Irén (I250)
 
71 b. Galánta 63 Hanniker Veronika (I69)
 
72 B/1176, http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279433 Benkóczky Katalin (I532)
 
73 B/1176, http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279433 Biró Gábor (I684)
 
74 B/134, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/359739 Karácsony András (I686)
 
75 B/134, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/359739 Rőth Ilona (I687)
 
76 B/20, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92205 Derzsi Mária (I893)
 
77 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Pálinkás Béla (I177)
 
78 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Barczi Magdolna (I176)
 
79 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Pálinkás János (I201)
 
80 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Kovács Terézia (I200)
 
81 B/34, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92219 Ollári Mária (I691)
 
82 B/34, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92219 Karácsony József (I690)
 
83 B/395 Lelovics Erzsébet (I555)
 
84 B/62, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92247 Karácsony József (I895)
 
85 Baja, Frencz-József Kaszárnya Olaj Jenő (I1373)
 
86 Baptismus necessitatis (emergency baptism) Hanniker Helena (I901)
 
87 Barczi Josephus coloni filius, Pered 275, 20 annos; Szabó Theresia coloni filia, Pered 47, 20 annos Family F545
 
88 Barczi Leonardus filius Josephi coloni, Pered 585, 23 annor; Lelovics Elisabetha filia Josephi coloni, Pered 557, 19 annor Family F82
 
89 Barranger Juliánna Éva Lujza Barranger Julianna (I1530)
 
90 Bazin 78 Zách Miklós (I476)
 
91 bazini tanító Zách Miklós (I902)
 
92 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Fazekas Mercedes (I1370)
 
93 béres, napszámos Machala György (I533)
 
94 Berzl Maximiliana Rosa Emilia Berzl Maximiliana (I1491)
 
95 Betegség neme, mellyben megalt: epemirigy
64 éves 
Hanniker Jakab (I398)
 
96 Birtokadományt 1662. nyert. – Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Komárommegyében Ferencz és István élnek. – Vö. Alapi 166.
Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Pozsonymegyében Péter, Mihály, 2 István, Ferenc, Pál, Mátyás vétettek fel a kétségtelen nemesek közé.
 
Nemes Póda Pál (I587)
 
97 Böndői puszta Karátson Katalin (I908)
 
98 Borbál, Boris és Barbaraként is említik Nebehaj Borbála (I838)
 
99 Boros Julianna házassági anyakönyvében Johanecz-ként van említve Károly Julianna (I1381)
 
100 Bratislava - Karlova Ves, Cintorín Slávičie údolie, sektor 32, n. 31. Salát Jolán (I1024)
 
101 Bratislava - Karlova Ves, Cintorín Slávičie údolie, sektor 32, n. 31. Levius Ilona (I1025)
 
102 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. PhDr. Botlíková Anna (I114)
 
103 Budapest V.  Family F325
 
104 Budapest VI. ker.
 
Family F45
 
105 Budapest VII., Erzsébetváros Homm Károly (I83)
 
106 Budapest VIII Stumpf Mária (I91)
 
107 Budapest VIII, Jozefum Family F278
 
108 Budapest VIII. Horváth Erzsébet (I973)
 
109 Budapest VIII. ker. Crisián Erzsébet (I750)
 
110 Budapest XII., 1975.05.25.
Hanniker Vilmos, Férfi, Nős, Nyugdíjas
Budapest IX. Tűzoltó utca 27/b.
Született: Tallós 1881.09.10.
Szülők: Hanniker Albert, Varga Apollónia
Házastárs: Kálmán Veronika
Házasságkötés helye, ideje: Budapest IX. 1936
Elhalálozás oka: érelmeszesedés
Forrás: http://threebrothers.hu/budapest-xii-kerulet/ 
Hanniker Vilmos (I461)
 
111 Budapest XIX, Kispest Family F277
 
112 Budapest XIX. ker. Family F317
 
113 Budapest XIX. ker. Family F181
 
114 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F49
 
115 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F348
 
116 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F53
 
117 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F55
 
118 Budapest, IX. ker., tanúk: Hanniker István, Budapest VIII., Sándor u. 25., Hanniker Gyula, Pestszentlőrinc, Gárdonyi Géza u. 2. Family F292
 
119 Budapest, Új köztemető Homm Erzsébet (I82)
 
120 Budapest, VI. kerület Family F451
 
121 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
122 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
123 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
124 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
125 Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 Hanniker István (I399)
 
126 Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1885-1886 Hanniker István (I399)
 
127 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hanniker Erzsébet (I61)
 
128 C/185, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/175095 Pálinkás László (I178)
 
129 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mészáros Anna (I185)
 
130 C/185, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/175095 Pálinkás László (I186)
 
131 Cal 1769 (28 was in 1797)
Cal 1775 (40 was in 1815) 
Pfaltz Petrus (I1106)
 
132 Calendarium 1845 🡵 Hanniker Pál (I451)
 
133 Carl Johann Levius Levius Carl Johann (I1419)
 
134 Carl Wilhelm Lewius Levius Vilmos (I1453)
 
135 Caroline Wanitsek gyászjelentésén vsz. ő szerepel úgy, mint Helene Brunovszky, geb. Levius Levius Karolina Ilona (I1028)
 
136 Catharina Fehér Katalin (I859)
 
137 Catharina Rutz Rucz Katalin (I1099)
 
138 Cemeterium Novum Rezsny József (I1204)
 
139 Christina Susanna Zeller Czeller Christina (I1417)
 
140 cipészmester Hanniker Antal (I68)
 
141 Clara Maria Pirk Pirk Klára (I483)
 
142 Coemeterium novum Hanniker Antal (I951)
 
143 Coemeterium Novum Hanniker Mihály (I452)
 
144 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Borsányi Piroska (I650)
 
145 Csontos Alajos cukorgvári magyar királyi ellenőr eljegyezte Baráth Gizuska kisasszonyt! (Pesti Napló, 1904. július 2., 182. szám) Csontos Alajos (I100)
 
146 Csontos Alajosnak Kempelen Kornéliával 1903 április 14-én Budapest Erzsébetvárosban kötött házassága az esztergomi főegyházmegyei hatóság 2216/920 sz. rendeletével a felek között fennforgott 3. fokú akadálya miatt érvénytelennek nyilváníttatott. Egri fősz. 1920. okt. 25. 4528 sz. rend. Family F401
 
147 Cukráreň Juraj Levius sa nachádzala na Michalskej ulici. (...) Táto cukráreň mala svoju dielňu vo dvore domu a bola známa svojimi špeciálnymi výrobkami - mini zákuskami a miňonkami pod názvom petit. (Bratislavské Noviny, 2000) Levius György (I1457)
 
148 Czeller András sz. 1760 k., Kőszeg; mészáros, VPG 1818-; mh. 1844. apja: János polg. mészáros
ház.: 1792. Schmidt Zsuzsanna Krisztina, VPG mészáros lánya
1811. Lunzer Rozina, VPG pék lánya
fiai: János Kristóf molnár, András mészáros, Sámuel városi tisztviselő, Ferdinánd szappanfőző, Károly fogadós;
vői: Hacker Gottfried Károly pék, Levius János bábsütő, Regen J. György és Stiegler Ehrenreich mészárosok, Beer András haszonbérlő, Martiny Ágost pesti dohánykereskedő  
Czeller Andreas (I1427)
 
149 Czeller, Celler, Zeller, Zöller Czeller Andreas (I1427)
 
150 Čičmany, Slovakia Osuszth Karola (I1584)
 

      1 2 3 4 Next»