Our Family History
Print Bookmark


You are currently anonymous Log In
 

Notes


Tree:  

Matches 1 to 150 of 1,161

      1 2 3 4 5 ... Next»

 #   Notes   Linked to 
1 +1887 Februar 3(sic) Bergmann Károly Vilmos (I828)
 
2 +9 hó Herczog Erzsébet (I213)
 
3 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Oriskó Péter / Pápai Erika (F523)
 
4 1859 Zuckermantler Hauptstrasse, 1879 Mária Terézia-út, 1921 Podhradská ulica, 1939 cesta Hermanna Göringa, 1945 Žižkova ulica Levius Gusztáv (I538)
 
5 1888 június 10-én János születésekor az anyakönyvben: Lakman Teresia hajadon, Lakman János téglavető és Kotrás Paulina leánya Lachmann Terézia (I1174)
 
6 1888-ban Városi József megrendelésére Hubert és Mory tervei szerint épült négyemeletes, igényes homlokzatkialakítású, nagyméretű eklektikus lakóház a körút és a Dob utca (Dob u. 65.) sarkán. Hanniker Vilmos (I461)
 
7 1896, A segélyezett özvegy neve: Hanniker Pálné sz. Rezsny Józsa, p.-szt.-györgyi, Az utalványozott özvegyi segélypénz évi összege 230 frt Rezsny Józsa (I900)
 
8 1906 ban megveszi Sátor Teréz. A Petőfi kávéházát később Andrássy Kávéház-ra nevezi át. A kávéház 1910 előtt megszűnik. Hanniker Vilmos (I461)
 
9 1908 nov. 15. házasságot kötött Aibek János Zsigmonddal
Házasságot kötött Diószegen: Varjú Vilmossal 1946.11.8. 
Bergmann Örzsébet (I824)
 
10 1912 febr. 17-én házasságot kötött Bécsben a Neulerchenfeldi templomban Janda Gyulával Herczog Jozefína (I209)
 
11 1912 Jul 21 v 1912 Jul 11 Póda Ferenc (I368)
 
12 1921 április 30-an házasságot kötött Vágsellyén Matulik Juliannával Jochs József (I793)
 
13 1941 április 24, du 6 óra, szívizomelfajulás, bejelentő: Hanniker Vilmos Hanniker Sándor (I71)
 
14 20 Sep 1819 copulati Georgius Petras 38, Catharina Podszednik 18
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-YFS7-22 
Podszednyik Catharina (I1904)
 
15 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Oriskó Péter / Pápai Erika (F523)
 
16 28 Jun 1868 ellenorizni
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-BW99-KS
 
Szitkay Karolina (I1784)
 
17 43 éves, elütötte a vonat Barczi Lénárt (I427)
 
18 56 évesen Benkovszky Miklós (I258)
 
19 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Private (I877)
 
20 ??? Kázmér Eszter (I376)
 
21 A budapesti egységes hálózat betűrendes távbeszélő névsora, 1942 Zombai Teréz (I99)
 
22 A budapesti pincérek e. m. h. asztaltársasága e hónap 6-án tartotta a Nemzeti Szálló étkező termeiben második jótékonycélu házi estéjét. Hanniker Vilmos rendező üdvözlő szavai után elénekelték a Szózatot (Pesti Napló, 1900.12.12) Hanniker Vilmos (I461)
 
23 a Cseh Takarékpénztár Jind. Hradeci fiókjának az igazgatója Zvěřina Karel (I546)
 
24 A f. évi 105631/1906 számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Kiskorú Jochs József és Bernadetta galánthai illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének Szabó-ra kért átváltoztatása (Budapesti Közlöny, 1906. október 20)  Jochs József (I793)
 
25 A f. évi 105631/1906 számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Kiskorú Jochs József és Bernadetta galánthai illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének Szabó-ra kért átváltoztatása (Budapesti Közlöny, 1906. október 20) Jochs Bernadett (I1318)
 
26 A galántai "Hanza" Dalosegyesület, amely már egy év óta működik a szövetkezet kebelében, sőt nyilvánosan is szerepelt, csütörtökön tartotta alakuló közgyűlését dr. Kuthy Géza elnöklésével. Az uj dalosegyesület önálló szervezet lesz, de szoros szálak fűzik a Katolikus Körhöz, amely épületének kibővítése után otthont is fog nyújtani a Dalosegyesületnek. Az alakuló közgyűlésen a következő tisztikart választották meg: elnök dr. Kuthy Géza, társelnök Nagy Ferenc, a Hanza igazgatója, alelnökök: Letocha József, szentszéki tanácsos és Polák Kálmán kántortanitó. Karnagy Szőke Péter, aki különösen nagy érdemekét szerzett a megalakítás és szervezés körül, társkarnagy Horváth Andor mérnök, főtitkár Sidó József, titkár és jegyző Bézay Dezső, pénztáros Rácz János, ellenőrök: Pápay Lajos és Hanikker Antal. Ezenkívül megválasztották a választmányt is. (Prágai Magyar Hirlap, 1935. április 14.) Hanniker Antal (I64)
 
27 a halál oka: bombatalálat
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DR17-5KP 
Kempelen Kornélia (I1256)
 
28 A halál oka: fejlövés
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62KS-S2D 
Homm Ernő (I80)
 
29 A hamvai Győrben lettek a Rábába szórva Kovács Katalin (I1364)
 
30 A házasság felbontatott (6512/1904 sz. curiai ítélet) 1904 okt. 27., Lengyel Adolf s.k. anyakönyvvezető h.  Family: Csontos Alajos / Kempelen Kornélia (F401)
 
31 A házassága idejében Kulcsárkarcsán lakott Mozoli Erzsébet (I2013)
 
32 A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1943. évi augusztus hó 23-án kelt Legfelsőbb Elhatározásával a magyar királyi honvédség nem-hivatásos állományában előléptetni, illetve kinevezni, valamint címadományozásban részesíteni méltóztatott: tartalékos hadnagyokká a következő tart. zászlósokat: 1943. évi augusztus hó 20-ával, 1943. július 1-ei ranggal Bernát Istvánt (1914. Kispest — Haniker Berta) - Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1943-08-28, 36. szám Bernáth István (I944)
 
33 A Kren cseh származású (křen - torma). 1815 júl. 9-én Rosalia születésénél is pl. Theresia Torma van feltüntetve az anyakönyvben. Family: Spranetzky József / Kren Terézia (F239)
 
34 A Magyar királyi államvasutak Szolgálati táblázatában 1880 február 21 szerepel. Matulik János (I1343)
 
35 A Magyar királyi államvasutak Szolgálati táblázatában 1897 február 8-a szerepel. Matulik Sándor (I1341)
 
36 A Magyar királyi államvasutak Szolgálati táblázatában szereplő adat 1890 április 9.
A halotti anyakönyvben 1890 április 11. 
Matulik József (I1326)
 
37 A Magyar királyi államvasutak Szolgálati táblázatában szereplő adat. Matulik Vilmos (I1325)
 
38 A Magyar királyi államvasutak Szolgálati táblázatában szereplő adat. Matulik Pál (I1966)
 
39 A méltóságos M. Kir. Belügyminisztériumnak 1898. évi szeptember 14kén 27869 fN-8.17.a kelt rendelete alapján Hanniker Béla eddigi vezetékneve Hajnal-ra lett magyarosítva. Hanniker Béla (I474)
 
40 A menyasszony Páris községi illetőségű francia állampolgár. A menyasszony francia anyanyelvű. Házassági kijelentéseit a második helyen bejegyzett házasságkötési tanu tolmácsolta. Family: Homm Gyula / Petiot Maria (F440)
 
41 A nezsideri házassági anyakönyvben is 1852 április 25-e szerepel Spranetzki Terézia (I394)
 
42 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hanniker Éva (I529)
 
43 A Pesti Hírlap gyűjtésea Vöröskereszt számára, 15.P., Hanniker Géza Kisdémpuszta (Pesti Hírlap, 1941. október 10.) Hanniker Géza (I509)
 
44 A Petőfi kávéházzal szebben a második emeleti lakásban élt Jókai Mór 1899. november 1.-től – 1904. május 5.-ig, haláláig. Hálószobája a Petőfi kávéházra nézett. Hanniker Vilmos (I461)
 
45 A sógorság első fokán állván a magas kórmány engedélye folytán adattak össze. Family: Nemes Póda Péter / Nagy Eszter (F139)
 
46 A Straensky lehet hogy a cseh Stráněnský elírása. A gyermekek születésénél szereplő írásmód: Spraenzky, Sprainski, Spranetzki, Stbranecky. Family: Spranetzky József / Kren Terézia (F239)
 
47 a temető végében, kereszt nélküli sír Rózsa Sándor (I387)
 
48 a temető végében, kereszt nélküli sír Machala Mária (I386)
 
49 A vágsellyei halotti anyakönyv indexe szerint Szabó Josephus a 75. oldalon szerepel, aki valószínűleg Matulik Julianna férje Jochs József (I793)
 
50 A vallás és közoktatásügyi miniszter úr előterjesztése folytán jóváhagyatott, hogy Őfelségénél javaslatba hozassék: Hanniker Pál szentgyörgyi iskolai tanító számára 50 évi buzgó tanítói működéséért az arany érdemkereszt adományozása.
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944., 1892.07.08., 19. ülés 🡵 
Hanniker Pál (I451)
 
51 A vezetéknév fonetikus formában került az anyakönyvebe (Esker, Eskerin), az eredeti írásmód ettől eltérhet. Esker Theresia (I1249)
 
52 A vezetéknév gyakran az eredetitől eltérő formában került az anyakönyvebe (Svaiczer, Svaitzer, Sveitzer, Schveitzer, Schvaizer). Schweitzer Michael (I1248)
 
53 A vőlegény és a menyasszony származási helyeként Ladomér van megadva (minden bizonnyal Győrladamér). Family: Méry József / Molnár Erzsébet (F383)
 
54 A/115, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174038 Varga Béla (I180)
 
55 A/115, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174038 Pálinkás Magdolna (I179)
 
56 A/155, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174078 Lencse János (I676)
 
57 A/155, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174078 Borsányi Mária (I677)
 
58 A/174, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174097 Pálinkás Aranka (I1)
 
59 A/174, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174097 Borsányi János (I324)
 
60 A/174, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174097 Borsányi János (I325)
 
61 A/180, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174103 Mészáros Gábor (I183)
 
62 Adalbert Dominicus Hanniker Béla (I474)
 
63 Adalbertus
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9BT4-9CS6 
Barczi Béla (I1868)
 
64 Adalbertus Michael Hanniker Hanniker Béla (I474)
 
65 Adalbertus Stephanus Adamko Adamkó Albert (I845)
 
66 Adelheid Apollonia Hanniker, unehelich, Rosa Hanniker
Paten: Josef Richter und Apollonia, zum Galantha in Ungarn
Gebäranstalt, Josefstadt, Vienna, Austria
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/08-alservorstadtkrankenhaus/01-127/?pg=146 
Hanniker Adelheid Apollonia (I1857)
 
67 Age 80 years, Service Date 15-05-1992
https://graves.brisbane.qld.gov.au/ 
Berzsenyi Imre (I471)
 
68 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Szilvási János / Adamkó Erzsébet (F308)
 
69 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gyenes Ágnes (I1365)
 
70 Agneša Poláková, Cintorín Kamenná cesta, sector 14, n. 228., N 48° 22.45085', E 17° 33.89958' Široká Agneša (I119)
 
71 Alphonsus Carolus Hanniker Hanniker Alfonz (I952)
 
72 Alsó-Tejed Borbély István (I1933)
 
73 Alsótejed Borbély Imre (I1934)
 
74 Alsótejedi lakos Borbély Anna (I1931)
 
75 Andreas Christop Levius Levius Andreas Christop (I1426)
 
76 Anna Maria Raymann Reymann Anna (I953)
 
77 Antonius de Padua
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-8BT4-9HKG 
Lelovics Antal (I351)
 
78 Antonius Josephus Hanniker Hanniker Antal (I951)
 
79 Antonius Kilácsko, Juliana Khovanecz, faber lignarius in Vízkelet inde et oriundus
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y39D-6H4 
Family: Kilácskó Antal / Chovanec Julianna (F565)
 
80 Antonius Röth / Elisabeth Rohac
1802 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y39N-N2V
 
Rőth János (I1885)
 
81 Apafi tér - ma Almavirág tér Forster Emil (I945)
 
82 apoplexia cerebri Hanniker Mihály (I452)
 
83 Árpád János Levius Levius Árpád (I1456)
 
84 Aurélia / Aranka Rutz Rucz Aranka (I1008)
 
85 Az anya szüleit látogatva Bucson szülte gyermekét Kálmán Veronika (I883)
 
86 Az Anyakönyvben Lachmann Joannes és Kotraff Julianna szerepelnek szülőkként. A Familysearch.org-on a szülők Joannes Zachmann és Julianna Kotraff néven vannak indexelve. Terézia házasságkötésekor 1866 május 26-án a szentmihályfai anyakönyvben Lachmann János és Kotraff Anna néven vannak megemlítve. Lachmann Terézia (I1174)
 
87 Az egyik fiú testvér a Dunába fulladt. Valószínűleg ő volt az. (Benkovszky Erzsébet elmondása szerint) Benkovszky Jóska (I1168)
 
88 B / 1022 http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279279 Benkovszky Lajos (I243)
 
89 B / 1022 http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279279 Hodossy Irén (I250)
 
90 b. Galánta 63 Hanniker Veronika (I69)
 
91 B/1176, http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279433 Benkóczky Katalin (I532)
 
92 B/1176, http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279433 Biró Gábor (I684)
 
93 B/134, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/359739 Karácsony András (I686)
 
94 B/134, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/359739 Rőth Ilona (I687)
 
95 B/20, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92205 Derzsi Mária (I893)
 
96 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Pálinkás Béla (I177)
 
97 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Barczi Magdolna (I176)
 
98 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Pálinkás János (I201)
 
99 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Kovács Terézia (I200)
 
100 B/34, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92219 Ollári Mária (I691)
 
101 B/34, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92219 Karácsony József (I690)
 
102 B/395 Lelovics Erzsébet (I555)
 
103 B/62, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92247 Karácsony József (I895)
 
104 Baja, Frencz-József Kaszárnya Olaj Jenő (I1373)
 
105 Baptismus necessitatis (emergency baptism) Hanniker Helena (I901)
 
106 Barczi Josephus coloni filius, Pered 275, 20 annos; Szabó Theresia coloni filia, Pered 47, 20 annos Family: Barczi József / Szabó Terézia (F545)
 
107 Barczi Leonardus filius Josephi coloni, Pered 585, 23 annor; Lelovics Elisabetha filia Josephi coloni, Pered 557, 19 annor Family: Barczi Lénárt / Lelovics Erzsébet (F82)
 
108 Barranger Juliánna Éva Lujza Barranger Julianna (I1530)
 
109 Bazin 78
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y39K-9P1 
Zách Miklós (I476)
 
110 bazini tanító Zách Miklós (I902)
 
111 bazini tanító Zách Miklós (I476)
 
112 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Fazekas Mercedes (I1370)
 
113 Bejegyzés Matulik Sándor születési anyakönyvében. Family: Matulik Sándor / Koller Mária (F434)
 
114 béres, napszámos Machala György (I533)
 
115 Berzl Maximiliana Rosa Emilia Berzl Maximiliana (I1491)
 
116 Birtokadományt 1662. nyert. – Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Komárommegyében Ferencz és István élnek. – Vö. Alapi 166.
Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Pozsonymegyében Péter, Mihály, 2 István, Ferenc, Pál, Mátyás vétettek fel a kétségtelen nemesek közé.
 
Nemes Póda Pál (I587)
 
117 Böndői puszta Karátson Katalin (I908)
 
118 Borbál, Boris és Barbaraként is említik Nebehaj Borbála (I838)
 
119 Boros Julianna házassági anyakönyvében Johanecz-ként van említve Károly Julianna (I1381)
 
120 Bratislava - Karlova Ves, Cintorín Slávičie údolie, sektor 32, n. 31. Salát Jolán (I1024)
 
121 Bratislava - Karlova Ves, Cintorín Slávičie údolie, sektor 32, n. 31. Levius Ilona (I1025)
 
122 Budapest IV.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XHB9-8XD 
Kelecsényi József (I997)
 
123 Budapest IX.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XHBQ-H5L 
Kelecsényi Ferenc (I1823)
 
124 Budapest V.  Family: Hanniker István / Horváth Erzsébet (F325)
 
125 Budapest VI. ker.
 
Family: Kereszturi György / Hanniker Terézia (F45)
 
126 Budapest VII., Erzsébetváros Homm Károly (I83)
 
127 Budapest VIII Stumpf Mária (I91)
 
128 Budapest VIII, Jozefum Family: Hanniker Ferenc / Merlik Anna (F278)
 
129 Budapest VIII.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SLV-HP 
Horváth Erzsébet (I973)
 
130 Budapest VIII. ker.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L94V-S4Y3 
Crisián Erzsébet (I750)
 
131 Budapest VIII. ker. Family: Hanniker István / Katona Erzsébet (F572)
 
132 Budapest XII., 1975.05.25.
Hanniker Vilmos, Férfi, Nős, Nyugdíjas
Budapest IX. Tűzoltó utca 27/b.
Született: Tallós 1881.09.10.
Szülők: Hanniker Albert, Varga Apollónia
Házastárs: Kálmán Veronika
Házasságkötés helye, ideje: Budapest IX. 1936
Elhalálozás oka: érelmeszesedés
Forrás: http://threebrothers.hu/budapest-xii-kerulet/ 
Hanniker Vilmos (I461)
 
133 Budapest XIX, Kispest Family: Hanniker Ferenc / Kacowszky Mária (F277)
 
134 Budapest XIX. ker.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPBX-PRF 
Family: Hanniker Géza / Csiszárik Mária (F181)
 
135 Budapest XIX. ker. Family: Forster Emil / Hanniker Berta (F317)
 
136 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L94V-S4Y3 
Family: Stumpf Győző / Crisián Erzsébet (F55)
 
137 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family: Gombás Árpád / Stumpf Mária (F49)
 
138 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family: Hanniker Ernő / Ritmann Margit (F348)
 
139 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family: Stumpf László / Puskovits Margit (F53)
 
140 Budapest, IX.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6F9R-49 
Jochs János Ferenc (I795)
 
141 Budapest, IX. ker., tanúk: Hanniker István, Budapest VIII., Sándor u. 25., Hanniker Gyula, Pestszentlőrinc, Gárdonyi Géza u. 2. Family: Hanniker Vilmos / Kálmán Veronika (F292)
 
142 Budapest, Új köztemető Homm Erzsébet (I82)
 
143 Budapest, VI. kerület Family: Olaj Jenő / Kardos Paula (F451)
 
144 Budapest, XIX. kerület
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PB8-66T 
Family: Koday István / Neufeld Janka (F319)
 
145 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
146 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
147 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
148 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
149 Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 Hanniker István (I399)
 
150 Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1885-1886 Hanniker István (I399)
 

      1 2 3 4 5 ... Next»