Our Family History


You are currently anonymous Log In
 

Notes


Matches 1 to 150 of 518

      1 2 3 4 Next»

 #   Notes   Linked to 
1 +1887 Februar 3(sic) Bergmann Károly Vilmos (I828)
 
2 +9 hó Herczog Erzsébet (I213)
 
3 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F523
 
4 1859 Zuckermantler Hauptstrasse, 1879 Mária Terézia-út, 1921 Podhradská ulica, 1939 cesta Hermanna Göringa, 1945 Žižkova ulica Levius Gusztáv (I538)
 
5 1888 június 10-én János születésekor az anyakönyvben: Lakman Teresia hajadon, Lakman János téglavető és Kotrás Paulina leánya Lachmann Terézia (I1174)
 
6 1888-ban Városi József megrendelésére Hubert és Mory tervei szerint épült négyemeletes, igényes homlokzatkialakítású, nagyméretű eklektikus lakóház a körút és a Dob utca (Dob u. 65.) sarkán. 1907-ben itt, a ház földszintjén nyílt meg Sátor Teréz Petőfi kávéháza. Hanniker Vilmos (I461)
 
7 1892 ??? Pálinkás Örzsike (I2)
 
8 1896, A segélyezett özvegy neve: Hanniker Pálné sz. Rezsny Józsa, p.-szt.-györgyi, Az utalványozott özvegyi segélypénz évi összege 230 frt Rezsny Józsa (I900)
 
9 1908 nov. 15. házasságot kötött Aibek János Zsigmonddal
Házasságot kötött Diószegen: Varjú Vilmossal 1946.11.8. 
Bergmann Örzsébet (I824)
 
10 1912 febr. 17-én házasságot kötött Bécsben a Neulerchenfeldi templomban Janda Gyulával Herczog Jozefína (I209)
 
11 1912 Jul 21 v 1912 Jul 11 Póda Ferenc (I368)
 
12 1921 április 30-an házasságot kötött Vágsellyén Matulik Juliannával Jochs József (I793)
 
13 1941 április 24, du 6 óra, szívizomelfajulás, bejelentő: Hanniker Vilmos Hanniker Sándor (I71)
 
14 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F523
 
15 56 évesen Benkovszky Miklós (I258)
 
16 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Private (I877)
 
17 ??? Kázmér Eszter (I376)
 
18 A budapesti egységes hálózat betűrendes távbeszélő névsora, 1942 Zombai Teréz (I99)
 
19 a Cseh Takarékpénztár Jind. Hradeci fiókjának az igazgatója Zvěřina Karel (I546)
 
20 A f. évi 105631/1906 számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Kiskorú Jochs József és Bernadetta galánthai illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének Szabó-ra kért átváltoztatása (Budapesti Közlöny, 1906. október 20)  Jochs József (I793)
 
21 A f. évi 105631/1906 számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Kiskorú Jochs József és Bernadetta galánthai illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének Szabó-ra kért átváltoztatása (Budapesti Közlöny, 1906. október 20) Jochs Bernadett (I1318)
 
22 A halál oka: fejlövés Homm Ernő (I80)
 
23 A hamvai Győrben lettek a Rábába szórva Kovács Katalin (I1364)
 
24 A házasság felbontatott (6512/1904 sz. curiai ítélet) 1904 okt. 27., Lengyel Adolf s.k. anyakönyvvezető h.  Family F401
 
25 A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1943. évi augusztus hó 23-án kelt Legfelsőbb Elhatározásával a magyar királyi honvédség nem-hivatásos állományában előléptetni, illetve kinevezni, valamint címadományozásban részesíteni méltóztatott: tartalékos hadnagyokká a következő tart. zászlósokat: 1943. évi augusztus hó 20-ával, 1943. július 1-ei ranggal Bernát Istvánt (1914. Kispest — Haniker Berta) - Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1943-08-28, 36. szám Bernáth István (I944)
 
26 A Kren cseh származású (křen - torma). 1815 júl. 9-én Rosalia születésénél is pl. Theresia Torma van feltüntetve az anyakönyvben. Family F239
 
27 A méltóságos M. Kir. Belügyminisztériumnak 1898. évi szeptember 14kén 27869 fN-8.17.a kelt rendelete alapján Hanniker Béla eddigi vezetékneve Hajnal-ra lett magyarosítva. Hanniker Béla (I474)
 
28 A menyasszony Páris községi illetőségű francia állampolgár. A menyasszony francia anyanyelvű. Házassági kijelentéseit a második helyen bejegyzett házasságkötési tanu tolmácsolta. Family F440
 
29 a név bizonytalan Ovádi Ilona (I764)
 
30 A nezsideri házassági anyakönyvben is 1852 április 25-e szerepel Spranetzki Terézia (I394)
 
31 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hanniker Éva (I529)
 
32 A sógorság első fokán állván a magas kórmány engedélye folytán adattak össze. Family F139
 
33 A Straensky lehet hogy a cseh Stráněnský elírása. A gyermekek születésénél szereplő írásmód: Spraenzky, Sprainski, Spranetzki, Stbranecky. Family F239
 
34 a temető végében, kereszt nélküli sír Rózsa Sándor (I387)
 
35 a temető végében, kereszt nélküli sír Makola Mária (I386)
 
36 A vágsellyei halotti anyakönyv indexe szerint Szabó Josephus a 75. oldalon szerepel, aki valószínűleg Matulik Julianna férje Jochs József (I793)
 
37 A vallás és közoktatásügyi miniszter úr előterjesztése folytán jóváhagyatott, hogy Őfelségénél javaslatba hozassék: Hanniker Pál szentgyörgyi iskolai tanító számára 50 évi buzgó tanítói működéséért az arany érdemkereszt adományozása.
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944., 1892.07.08., 19. ülés 🡵 
Hanniker Pál (I451)
 
38 A vezetéknév fonetikus formában került az anyakönyvebe (Esker, Eskerin), az eredeti írásmód ettől eltérhet. Esker Theresia (I1249)
 
39 A vezetéknév gyakran az eredetitől eltérő formában került az anyakönyvebe (Svaiczer, Svaitzer, Sveitzer, Schveitzer, Schvaizer). Schweitzer Michael (I1248)
 
40 Adalbert Dominicus Hanniker Béla (I474)
 
41 Adalbertus Michael Hanniker Hanniker Béla (I474)
 
42 Adalbertus Stephanus Adamko Adamkó Albert (I845)
 
43 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F308
 
44 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gyenes Ágnes (I1365)
 
45 Agneša Poláková, Cintorín Kamenná cesta, sector 14, n. 228., N 48° 22.45085', E 17° 33.89958' Široká Agneša (I119)
 
46 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F27
 
47 Alphonsus Carolus Hanniker Hanniker Alfonz (I952)
 
48 Andreas Christop Levius Levius Andreas Christop (I1426)
 
49 Anna Maria Raymann Reymann Anna (I953)
 
50 Antonius Josephus Hanniker Hanniker Antal (I951)
 
51 Apafi tér - ma Almavirág tér Forster Emil (I945)
 
52 apoplexia cerebri Hanniker Mihály (I452)
 
53 Árpád János Levius Levius Árpád (I1456)
 
54 Aurélia / Aranka Rutz Rucz Aranka (I1008)
 
55 Az anya szüleit látogatva Bucson szülte gyermekét Kálmán Veronika (I883)
 
56 Az Anyakönyvben Lachmann Joannes és Kotraff Julianna szerepelnek szülőkként. A Familysearch.org-on a szülők Joannes Zachmann és Julianna Kotraff néven vannak indexelve. Terézia házasságkötésekor 1866 május 26-án a szentmihályfai anyakönyvben Lachmann János és Kotraff Anna néven vannak megemlítve. Lachmann Terézia (I1174)
 
57 Az egyik fiú testvér a Dunába fulladt. Valószínűleg ő volt az. (Benkovszky Erzsébet elmondása szerint) Benkovszky Jóska (I1168)
 
58 b. Galánta 63 Hanniker Veronika (I69)
 
59 Baja, Frencz-József Kaszárnya Olaj Jenő (I1373)
 
60 Baptismus necessitatis (emergency baptism) Hanniker Helena (I901)
 
61 Barranger Juliánna Éva Lujza Barranger Julianna (I1530)
 
62 Bazin 78 Zách Miklós (I476)
 
63 bazini tanító Zách Miklós (I902)
 
64 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Fazekas Mercedes (I1370)
 
65 béres, napszámos Machala György (I533)
 
66 Berzl Maximiliana Rosa Emilia Berzl Maximiliana (I1491)
 
67 Betegség neme, mellyben megalt: epemirigy
64 éves 
Hanniker Jakab (I398)
 
68 Birtokadományt 1662. nyert. – Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Komárommegyében Ferencz és István élnek. – Vö. Alapi 166.
Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Pozsonymegyében Péter, Mihály, 2 István, Ferenc, Pál, Mátyás vétettek fel a kétségtelen nemesek közé.
 
Nemes Póda Pál (I587)
 
69 Böndői puszta Karátson Katalin (I908)
 
70 Borbál, Boris és Barbaraként is említik Nebehaj Borbála (I838)
 
71 Boros Julianna házassági anyakönyvében Johanecz-ként van említve Károly Julianna (I1381)
 
72 Bratislava - Karlova Ves, Cintorín Slávičie údolie, sektor 32, n. 31. Salát Jolán (I1024)
 
73 Bratislava - Karlova Ves, Cintorín Slávičie údolie, sektor 32, n. 31. Levius Ilona (I1025)
 
74 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. PhDr. Botlíková Anna (I114)
 
75 Budapest V.  Family F325
 
76 Budapest VI. ker.
 
Family F45
 
77 Budapest VII., Erzsébetváros Homm Károly (I83)
 
78 Budapest VIII Stumpf Mária (I91)
 
79 Budapest VIII, Jozefum Family F278
 
80 Budapest VIII. Horváth Erzsébet (I973)
 
81 Budapest VIII. ker. Crisián Erzsébet (I750)
 
82 Budapest XII., 1975.05.25.
Hanniker Vilmos, Férfi, Nős, Nyugdíjas
Budapest IX. Tűzoltó utca 27/b.
Született: Tallós 1881.09.10.
Szülők: Hanniker Albert, Varga Apollónia
Házastárs: Kálmán Veronika
Házasságkötés helye, ideje: Budapest IX. 1936
Elhalálozás oka: érelmeszesedés
Forrás: http://threebrothers.hu/budapest-xii-kerulet/ 
Hanniker Vilmos (I461)
 
83 Budapest XIX, Kispest Family F277
 
84 Budapest XIX. ker. Family F317
 
85 Budapest XIX. ker. Family F181
 
86 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F49
 
87 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F348
 
88 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F53
 
89 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F55
 
90 Budapest, IX. ker., tanúk: Hanniker István, Budapest VIII., Sándor u. 25., Hanniker Gyula, Pestszentlőrinc, Gárdonyi Géza u. 2. Family F292
 
91 Budapest, Új köztemető Homm Erzsébet (I82)
 
92 Budapest, VI. kerület Family F451
 
93 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
94 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
95 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
96 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
97 Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 Hanniker István (I399)
 
98 Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1885-1886 Hanniker István (I399)
 
99 Budapesti Közlöny, 1880. január 2.: A pozsonyi kir. e. f. törvényszék mint birtokbiróság által, mindazok, kik a galantai 57. és 162. sz. tjkvben foglalt ingatlan nemesi birtokra mint néh. Scltronipf Erzsébet részbeni hagyatékára örökségi josgal bírni vélnek, ezennel felszóllittatnak, hogy ebbeli igényeiket ezen hirdetménynek megjelenésétől számítandó 45 nap alatt ezen kir. törvényszéknél érvényesítsék, minthogy különben az örökség tulajdonjoga Hanniker Antal, István, és Albert nevükre fog bekebeleztetni. — A pozsonyi k. tvszék- nek 1879. decz. 2. tartott üléséből.  Hanniker István (I399)
 
100 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hanniker Erzsébet (I61)
 
101 Cal 1769 (28 was in 1797)
Cal 1775 (40 was in 1815) 
Pfaltz Petrus (I1106)
 
102 Calendarium 1845 🡵 Hanniker Pál (I451)
 
103 Carl Johann Levius Levius Carl Johann (I1419)
 
104 Carl Wilhelm Lewius Levius Vilmos (I1453)
 
105 Caroline Wanitsek gyászjelentésén vsz. ő szerepel úgy, mint Helene Brunovszky, geb. Levius Levius Karolina Ilona (I1028)
 
106 Catharina Fehér Katalin (I859)
 
107 Catharina Rutz Rucz Katalin (I1099)
 
108 Cemeterium Novum Rezsny József (I1204)
 
109 Christina Susanna Zeller Czeller Christina (I1417)
 
110 cipészmester Hanniker Antal (I68)
 
111 Clara Maria Pirk Pirk Klára (I483)
 
112 Coemeterium novum Hanniker Antal (I951)
 
113 Coemeterium Novum Hanniker Mihály (I452)
 
114 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Borsányi Piroska (I650)
 
115 Csontos Alajos cukorgvári magyar királyi ellenőr eljegyezte Baráth Gizuska kisasszonyt! (Pesti Napló, 1904. július 2., 182. szám) Csontos Alajos (I100)
 
116 Csontos Alajosnak Kempelen Kornéliával 1903 április 14-én Budapest Erzsébetvárosban kötött házassága az esztergomi főegyházmegyei hatóság 2216/920 sz. rendeletével a felek között fennforgott 3. fokú akadálya miatt érvénytelennek nyilváníttatott. Egri fősz. 1920. okt. 25. 4528 sz. rend. Family F401
 
117 Cukráreň Juraj Levius sa nachádzala na Michalskej ulici. (...) Táto cukráreň mala svoju dielňu vo dvore domu a bola známa svojimi špeciálnymi výrobkami - mini zákuskami a miňonkami pod názvom petit. (Bratislavské Noviny, 2000) Levius György (I1457)
 
118 Czeller András sz. 1760 k., Kőszeg; mészáros, VPG 1818-; mh. 1844. apja: János polg. mészáros
ház.: 1792. Schmidt Zsuzsanna Krisztina, VPG mészáros lánya
1811. Lunzer Rozina, VPG pék lánya
fiai: János Kristóf molnár, András mészáros, Sámuel városi tisztviselő, Ferdinánd szappanfőző, Károly fogadós;
vői: Hacker Gottfried Károly pék, Levius János bábsütő, Regen J. György és Stiegler Ehrenreich mészárosok, Beer András haszonbérlő, Martiny Ágost pesti dohánykereskedő  
Czeller Andreas (I1427)
 
119 Czeller, Celler, Zeller, Zöller Czeller Andreas (I1427)
 
120 Čičmany, Slovakia Osuszth Karola (I1584)
 
121 Derzsi Mária Family F236
 
122 Dicsérő Elismerése a hadiszalag egyidejű adományozása mellett tudtul adassék: a hősi halált halt Hanniker Pál gazdászati főhadnagynak, a hadmüveletek alkalmával tanúsított önfeláldozó magatartásáért (Honvédségi Közlöny, 1942-09-01, 35. szám) Hanniker Pál (I510)
 
123 Diószegh 25 Bergmann Aloysius (I821)
 
124 Do funkcie predsedu sekcie boli v prvých rokoch zvolení školskí inšpektori Jozef Korbélyi a Jozef Róth, potom učiteľ obecnej školy v Sv. Jure Pavol Hanniker a tiež učiteľ na učiteľskom ústave v Bratislave Jozef Danninger. K najaktívnejším členom sekcie patrili učitelia tunajšieho učiteľského ústavu. Keďže išlo o ženský učiteľský ústav na práci bratislavskej sekcie sa výraznejšie podieľali učiteľky. Okrem už vyššie spomínanej Ide Laczkovicsovej a Jozefíne Uhrlovej tu aktívne vystupovala aj Jozefína Hannikerová, tematike výchovy predškolskej mládeže sa niekoľkokrát venovala Piroška Olgyayová.
Učiteľský zbor Bratislavskej župy, 2013 🡵
Zdroj: ALSZEGHY János, Emlékkönyv a pozsonymegyei tanítótestület huszonöt évi működéséről 1872—1897 (Nagyszombat: A Pozsonymegyei tanítótestület kiadása, 1897.), strana: 122. 
Hanniker Pál (I451)
 
125 Dolné Srnie Szkopal Filippus (I1328)
 
126 Dom Sv. Martina (Part III), Bratislava Levius Karolina (I799)
 
127 Donatus Petrus Rucz Rucz Donát (I1091)
 
128 Dr. Horváth Imre (I208)
 
129 Dunaszerdahelyen a későbbi Partizán vendéglő tulajdonosa Kázmér Benő (I637)
 
130 Édesapja halálakor mint Humperstädter Miklósné, édesanyja halálakor 1936-ban mint Hanniker Mária írta alá az anyakönyvet. Family F398
 
131 Egy eltévedt golyó találta el a fején, mikor az ajtó és az ablak között állt (Gyenes Ágnes információja alapján) Homm Ernő (I80)
 
132 elesett a háborúban, lebombázták a vonatot
katonai akadémiára járt
huszár 
Hanniker Pál (I510)
 
133 Elisabetha Rutz Rucz Erzsébet (I1097)
 
134 Elisabetha Rutz Rucz Erzsébet (I1096)
 
135 eltűnt a fronton 1943-ban Barczi Lénárt (I428)
 
136 Emma Sophia Magdalena Hanniker Hanniker Magdalena (I473)
 
137 Éretlanség miatt a bába által megkereszteltetvén azonnal néhány órai élet után meghalt. Hanniker Juli (I961)
 
138 Eugenius Ferdinandus Reyman, Nitria 386 Reymann Eugenius (I957)
 
139 Eva Rentzes Rencés Éva (I1038)
 
140 Eva Rosina Lunzer Lunzer Rosina (I1428)
 
141 faber lignarius in Hidaskürt (asztalos, bognár, esetleg ács) Gemeiner Josephus (I935)
 
142 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mészáros Zsuzsanna (I184)
 
143 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Varga Zsuzsanna (I182)
 
144 Farkasréti temető Petiot Maria (I1372)
 
145 Farkasréti temető Forster Emil (I1517)
 
146 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rózsa Arnold (I560)
 
147 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rózsa Arnold (I558)
 
148 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lelkes Aurélia (I916)
 
149 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rózsa Barbara (I561)
 
150 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Moravčíková Dominika (I789)
 

      1 2 3 4 Next»