Our Family History


You are currently anonymous Log In
 

Notes


Tree:  

Matches 1 to 150 of 1,017

      1 2 3 4 5 ... Next»

 #   Notes   Linked to 
1 +1887 Februar 3(sic) Bergmann Károly Vilmos (I828)
 
2 +9 hó Herczog Erzsébet (I213)
 
3 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F523
 
4 1859 Zuckermantler Hauptstrasse, 1879 Mária Terézia-út, 1921 Podhradská ulica, 1939 cesta Hermanna Göringa, 1945 Žižkova ulica Levius Gusztáv (I538)
 
5 1888 június 10-én János születésekor az anyakönyvben: Lakman Teresia hajadon, Lakman János téglavető és Kotrás Paulina leánya Lachmann Terézia (I1174)
 
6 1888-ban Városi József megrendelésére Hubert és Mory tervei szerint épült négyemeletes, igényes homlokzatkialakítású, nagyméretű eklektikus lakóház a körút és a Dob utca (Dob u. 65.) sarkán. Hanniker Vilmos (I461)
 
7 1896, A segélyezett özvegy neve: Hanniker Pálné sz. Rezsny Józsa, p.-szt.-györgyi, Az utalványozott özvegyi segélypénz évi összege 230 frt Rezsny Józsa (I900)
 
8 1906 ban megveszi Sátor Teréz. A Petőfi kávéházát később Andrássy Kávéház-ra nevezi át. A kávéház 1910 előtt megszűnik. Hanniker Vilmos (I461)
 
9 1908 nov. 15. házasságot kötött Aibek János Zsigmonddal
Házasságot kötött Diószegen: Varjú Vilmossal 1946.11.8. 
Bergmann Örzsébet (I824)
 
10 1912 febr. 17-én házasságot kötött Bécsben a Neulerchenfeldi templomban Janda Gyulával Herczog Jozefína (I209)
 
11 1912 Jul 21 v 1912 Jul 11 Póda Ferenc (I368)
 
12 1921 április 30-an házasságot kötött Vágsellyén Matulik Juliannával Jochs József (I793)
 
13 1941 április 24, du 6 óra, szívizomelfajulás, bejelentő: Hanniker Vilmos Hanniker Sándor (I71)
 
14 20 Sep 1819 copulati Georgius Petras 38, Catharina Podszednik 18
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-YFS7-22 
Podszednyik Catharina (I1904)
 
15 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F523
 
16 28 Jun 1868 ellenorizni
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-BW99-KS
 
Szitkay Karolina (I1784)
 
17 43 éves, elütötte a vonat Barczi Lénárt (I427)
 
18 56 évesen Benkovszky Miklós (I258)
 
19 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Private (I877)
 
20 ??? Kázmér Eszter (I376)
 
21 A budapesti egységes hálózat betűrendes távbeszélő névsora, 1942 Zombai Teréz (I99)
 
22 A budapesti pincérek e. m. h. asztaltársasága e hónap 6-án tartotta a Nemzeti Szálló étkező termeiben második jótékonycélu házi estéjét. Hanniker Vilmos rendező üdvözlő szavai után elénekelték a Szózatot (Pesti Napló, 1900.12.12) Hanniker Vilmos (I461)
 
23 a Cseh Takarékpénztár Jind. Hradeci fiókjának az igazgatója Zvěřina Karel (I546)
 
24 A f. évi 105631/1906 számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Kiskorú Jochs József és Bernadetta galánthai illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének Szabó-ra kért átváltoztatása (Budapesti Közlöny, 1906. október 20)  Jochs József (I793)
 
25 A f. évi 105631/1906 számú belügyministeri rendelettel megengedtetett Kiskorú Jochs József és Bernadetta galánthai illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének Szabó-ra kért átváltoztatása (Budapesti Közlöny, 1906. október 20) Jochs Bernadett (I1318)
 
26 A galántai "Hanza" Dalosegyesület, amely már egy év óta működik a szövetkezet kebelében, sőt nyilvánosan is szerepelt, csütörtökön tartotta alakuló közgyűlését dr. Kuthy Géza elnöklésével. Az uj dalosegyesület önálló szervezet lesz, de szoros szálak fűzik a Katolikus Körhöz, amely épületének kibővítése után otthont is fog nyújtani a Dalosegyesületnek. Az alakuló közgyűlésen a következő tisztikart választották meg: elnök dr. Kuthy Géza, társelnök Nagy Ferenc, a Hanza igazgatója, alelnökök: Letocha József, szentszéki tanácsos és Polák Kálmán kántortanitó. Karnagy Szőke Péter, aki különösen nagy érdemekét szerzett a megalakítás és szervezés körül, társkarnagy Horváth Andor mérnök, főtitkár Sidó József, titkár és jegyző Bézay Dezső, pénztáros Rácz János, ellenőrök: Pápay Lajos és Hanikker Antal. Ezenkívül megválasztották a választmányt is. (Prágai Magyar Hirlap, 1935. április 14.) Hanniker Antal (I64)
 
27 a halál oka: bombatalálat
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DR17-5KP 
Kempelen Kornélia (I1256)
 
28 A halál oka: fejlövés
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62KS-S2D 
Homm Ernő (I80)
 
29 A hamvai Győrben lettek a Rábába szórva Kovács Katalin (I1364)
 
30 A házasság felbontatott (6512/1904 sz. curiai ítélet) 1904 okt. 27., Lengyel Adolf s.k. anyakönyvvezető h.  Family F401
 
31 A Kormányzó Úr Ő Főméltósága 1943. évi augusztus hó 23-án kelt Legfelsőbb Elhatározásával a magyar királyi honvédség nem-hivatásos állományában előléptetni, illetve kinevezni, valamint címadományozásban részesíteni méltóztatott: tartalékos hadnagyokká a következő tart. zászlósokat: 1943. évi augusztus hó 20-ával, 1943. július 1-ei ranggal Bernát Istvánt (1914. Kispest — Haniker Berta) - Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1943-08-28, 36. szám Bernáth István (I944)
 
32 A Kren cseh származású (křen - torma). 1815 júl. 9-én Rosalia születésénél is pl. Theresia Torma van feltüntetve az anyakönyvben. Family F239
 
33 A méltóságos M. Kir. Belügyminisztériumnak 1898. évi szeptember 14kén 27869 fN-8.17.a kelt rendelete alapján Hanniker Béla eddigi vezetékneve Hajnal-ra lett magyarosítva. Hanniker Béla (I474)
 
34 A menyasszony Páris községi illetőségű francia állampolgár. A menyasszony francia anyanyelvű. Házassági kijelentéseit a második helyen bejegyzett házasságkötési tanu tolmácsolta. Family F440
 
35 A nezsideri házassági anyakönyvben is 1852 április 25-e szerepel Spranetzki Terézia (I394)
 
36 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hanniker Éva (I529)
 
37 A Pesti Hírlap gyűjtésea Vöröskereszt számára, 15.P., Hanniker Géza Kisdémpuszta (Pesti Hírlap, 1941. október 10.) Hanniker Géza (I509)
 
38 A Petőfi kávéházzal szebben a második emeleti lakásban élt Jókai Mór 1899. november 1.-től – 1904. május 5.-ig, haláláig. Hálószobája a Petőfi kávéházra nézett. Hanniker Vilmos (I461)
 
39 A sógorság első fokán állván a magas kórmány engedélye folytán adattak össze. Family F139
 
40 A Straensky lehet hogy a cseh Stráněnský elírása. A gyermekek születésénél szereplő írásmód: Spraenzky, Sprainski, Spranetzki, Stbranecky. Family F239
 
41 a temető végében, kereszt nélküli sír Rózsa Sándor (I387)
 
42 a temető végében, kereszt nélküli sír Machala Mária (I386)
 
43 A vágsellyei halotti anyakönyv indexe szerint Szabó Josephus a 75. oldalon szerepel, aki valószínűleg Matulik Julianna férje Jochs József (I793)
 
44 A vallás és közoktatásügyi miniszter úr előterjesztése folytán jóváhagyatott, hogy Őfelségénél javaslatba hozassék: Hanniker Pál szentgyörgyi iskolai tanító számára 50 évi buzgó tanítói működéséért az arany érdemkereszt adományozása.
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1944., 1892.07.08., 19. ülés 🡵 
Hanniker Pál (I451)
 
45 A vezetéknév fonetikus formában került az anyakönyvebe (Esker, Eskerin), az eredeti írásmód ettől eltérhet. Esker Theresia (I1249)
 
46 A vezetéknév gyakran az eredetitől eltérő formában került az anyakönyvebe (Svaiczer, Svaitzer, Sveitzer, Schveitzer, Schvaizer). Schweitzer Michael (I1248)
 
47 A vőlegény és a menyasszony származási helyeként Ladomér van megadva (minden bizonnyal Győrladamér). Family F383
 
48 A/115, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174038 Varga Béla (I180)
 
49 A/115, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174038 Pálinkás Magdolna (I179)
 
50 A/155, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174078 Lencse János (I676)
 
51 A/155, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174078 Borsányi Mária (I677)
 
52 A/174, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174097 Pálinkás Aranka (I1)
 
53 A/174, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174097 Borsányi János (I324)
 
54 A/174, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174097 Borsányi János (I325)
 
55 A/180, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174103 Mészáros Gábor (I183)
 
56 Adalbert Dominicus Hanniker Béla (I474)
 
57 Adalbertus
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9BT4-9CS6 
Barczi Béla (I1868)
 
58 Adalbertus Michael Hanniker Hanniker Béla (I474)
 
59 Adalbertus Stephanus Adamko Adamkó Albert (I845)
 
60 Adelheid Apollonia Hanniker, unehelich, Rosa Hanniker
Paten: Josef Richter und Apollonia, zum Galantha in Ungarn
Gebäranstalt, Josefstadt, Vienna, Austria
https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/08-alservorstadtkrankenhaus/01-127/?pg=146 
Hanniker Adelheid Apollonia (I1857)
 
61 Age 80 years, Service Date 15-05-1992
https://graves.brisbane.qld.gov.au/ 
Berzsenyi Imre (I471)
 
62 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F308
 
63 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gyenes Ágnes (I1365)
 
64 Agneša Poláková, Cintorín Kamenná cesta, sector 14, n. 228., N 48° 22.45085', E 17° 33.89958' Široká Agneša (I119)
 
65 Alphonsus Carolus Hanniker Hanniker Alfonz (I952)
 
66 Alsó-Tejed Borbély István (I1933)
 
67 Alsótejed Borbély Imre (I1934)
 
68 Alsótejedi lakos Borbély Anna (I1931)
 
69 Andreas Christop Levius Levius Andreas Christop (I1426)
 
70 Anna Maria Raymann Reymann Anna (I953)
 
71 Antonius de Padua
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-8BT4-9HKG 
Lelovics Antal (I351)
 
72 Antonius Josephus Hanniker Hanniker Antal (I951)
 
73 Antonius Kilácsko, Juliana Khovanecz, faber lignarius in Vízkelet inde et oriundus
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y39D-6H4 
Family F565
 
74 Antonius Röth / Elisabeth Rohac
1802 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y39N-N2V
 
Rőth János (I1885)
 
75 Apafi tér - ma Almavirág tér Forster Emil (I945)
 
76 apoplexia cerebri Hanniker Mihály (I452)
 
77 Árpád János Levius Levius Árpád (I1456)
 
78 Aurélia / Aranka Rutz Rucz Aranka (I1008)
 
79 Az anya szüleit látogatva Bucson szülte gyermekét Kálmán Veronika (I883)
 
80 Az Anyakönyvben Lachmann Joannes és Kotraff Julianna szerepelnek szülőkként. A Familysearch.org-on a szülők Joannes Zachmann és Julianna Kotraff néven vannak indexelve. Terézia házasságkötésekor 1866 május 26-án a szentmihályfai anyakönyvben Lachmann János és Kotraff Anna néven vannak megemlítve. Lachmann Terézia (I1174)
 
81 Az egyik fiú testvér a Dunába fulladt. Valószínűleg ő volt az. (Benkovszky Erzsébet elmondása szerint) Benkovszky Jóska (I1168)
 
82 B / 1022 http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279279 Benkovszky Lajos (I243)
 
83 B / 1022 http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279279 Hodossy Irén (I250)
 
84 b. Galánta 63 Hanniker Veronika (I69)
 
85 B/1176, http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279433 Benkóczky Katalin (I532)
 
86 B/1176, http://www.virtualnycintorin.sk/hu/hrob/279433 Biró Gábor (I684)
 
87 B/134, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/359739 Karácsony András (I686)
 
88 B/134, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/359739 Rőth Ilona (I687)
 
89 B/20, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92205 Derzsi Mária (I893)
 
90 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Pálinkás Béla (I177)
 
91 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Barczi Magdolna (I176)
 
92 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Pálinkás János (I201)
 
93 B/231, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/174607 Kovács Terézia (I200)
 
94 B/34, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92219 Ollári Mária (I691)
 
95 B/34, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92219 Karácsony József (I690)
 
96 B/395 Lelovics Erzsébet (I555)
 
97 B/62, https://www.virtualnycintorin.sk/hrob/92247 Karácsony József (I895)
 
98 Baja, Frencz-József Kaszárnya Olaj Jenő (I1373)
 
99 Baptismus necessitatis (emergency baptism) Hanniker Helena (I901)
 
100 Barczi Josephus coloni filius, Pered 275, 20 annos; Szabó Theresia coloni filia, Pered 47, 20 annos Family F545
 
101 Barczi Leonardus filius Josephi coloni, Pered 585, 23 annor; Lelovics Elisabetha filia Josephi coloni, Pered 557, 19 annor Family F82
 
102 Barranger Juliánna Éva Lujza Barranger Julianna (I1530)
 
103 Bazin 78 Zách Miklós (I476)
 
104 bazini tanító Zách Miklós (I902)
 
105 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Fazekas Mercedes (I1370)
 
106 béres, napszámos Machala György (I533)
 
107 Berzl Maximiliana Rosa Emilia Berzl Maximiliana (I1491)
 
108 Birtokadományt 1662. nyert. – Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Komárommegyében Ferencz és István élnek. – Vö. Alapi 166.
Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeiráskor Pozsonymegyében Péter, Mihály, 2 István, Ferenc, Pál, Mátyás vétettek fel a kétségtelen nemesek közé.
 
Nemes Póda Pál (I587)
 
109 Böndői puszta Karátson Katalin (I908)
 
110 Borbál, Boris és Barbaraként is említik Nebehaj Borbála (I838)
 
111 Boros Julianna házassági anyakönyvében Johanecz-ként van említve Károly Julianna (I1381)
 
112 Bratislava - Karlova Ves, Cintorín Slávičie údolie, sektor 32, n. 31. Salát Jolán (I1024)
 
113 Bratislava - Karlova Ves, Cintorín Slávičie údolie, sektor 32, n. 31. Levius Ilona (I1025)
 
114 Budapest IV.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XHB9-8XD 
Kelecsényi József (I997)
 
115 Budapest IX.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XHBQ-H5L 
Kelecsényi Ferenc (I1823)
 
116 Budapest V.  Family F325
 
117 Budapest VI. ker.
 
Family F45
 
118 Budapest VII., Erzsébetváros Homm Károly (I83)
 
119 Budapest VIII Stumpf Mária (I91)
 
120 Budapest VIII, Jozefum Family F278
 
121 Budapest VIII.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SLV-HP 
Horváth Erzsébet (I973)
 
122 Budapest VIII. ker.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L94V-S4Y3 
Crisián Erzsébet (I750)
 
123 Budapest VIII. ker. Family F572
 
124 Budapest XII., 1975.05.25.
Hanniker Vilmos, Férfi, Nős, Nyugdíjas
Budapest IX. Tűzoltó utca 27/b.
Született: Tallós 1881.09.10.
Szülők: Hanniker Albert, Varga Apollónia
Házastárs: Kálmán Veronika
Házasságkötés helye, ideje: Budapest IX. 1936
Elhalálozás oka: érelmeszesedés
Forrás: http://threebrothers.hu/budapest-xii-kerulet/ 
Hanniker Vilmos (I461)
 
125 Budapest XIX, Kispest Family F277
 
126 Budapest XIX. ker.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPBX-PRF 
Family F181
 
127 Budapest XIX. ker. Family F317
 
128 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L94V-S4Y3 
Family F55
 
129 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F49
 
130 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F348
 
131 Budapest XVI. ker., Rákosszentmihály Family F53
 
132 Budapest, IX.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6F9R-49 
Jochs János Ferenc (I795)
 
133 Budapest, IX. ker., tanúk: Hanniker István, Budapest VIII., Sándor u. 25., Hanniker Gyula, Pestszentlőrinc, Gárdonyi Géza u. 2. Family F292
 
134 Budapest, Új köztemető Homm Erzsébet (I82)
 
135 Budapest, VI. kerület Family F451
 
136 Budapest, XIX. kerület
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PB8-66T 
Family F319
 
137 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
138 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
139 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
140 Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam) Hanniker Ferenc (I521)
 
141 Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1883-1884 Hanniker István (I399)
 
142 Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1885-1886 Hanniker István (I399)
 
143 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hanniker Erzsébet (I61)
 
144 C/185, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/175095 Pálinkás László (I178)
 
145 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mészáros Anna (I185)
 
146 C/185, http://www.virtualnycintorin.sk/hrob/175095 Pálinkás László (I186)
 
147 Cal 1769 (28 was in 1797)
Cal 1775 (40 was in 1815) 
Pfaltz Petrus (I1106)
 
148 Calendarium in Usum Ecclesiae R. Catholicae, Typis Reg. Universitatis Budensis, 1845 🡵 Hanniker Pál (I451)
 
149 Carl Johann Levius
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRQ1-976M 
Levius Carl Johann (I1419)
 
150 Carl Wilhelm Lewius Levius Vilmos (I1453)
 

      1 2 3 4 5 ... Next»